Rizika zneužití

Zabývali jste se někdy otázkou, jak snadno můžou být zcizeny vaše osobní údaje? Nemusíte se přitom stát obětí fyzického přepadení, neoprávněné osoby dokáží přečíst vaše údaje z dokumentů zcela bez povšimnutí.

Čím dál větší počet lidí se prokazuje elektronickými dokumenty s RFID čipem. A právě tady číhá největší riziko. Zločinci digitální éry disponují snadno dostupnými technologiemi, které dokáží osobní údaje z RFID (Radio Frequency Identification, česky identifikace na rádiové frekvenci. používá se pro biometrické pasy, identifikační karty, kreditní karty, klíče apod.) čipu přečíst bez toho, aby se jim váš cestovní doklad dostal do ruky. V momentě, kdy dojde ke zcizení a zneužití vaší identity, můžete mít následně velký problém s dokazováním, že jste se v danou chvíli na daném místě nevyskytovali.

Podobně jako dnes k internetu připojí svůj počítač bez antivirového programu jen naprostý hazardér, je obdobně lehkovážně a rizikové pohybovat se ve veřejném prostoru s nechráněnými údaji v RFID čipu. Ke zcizení údajů stačí, aby se čtečka RFID dostala do vaší blízkosti.
Obal na pas Cryptalloy zcela eliminuje riziko těchto útoků. Investice do tohoto bezpečnostního pouzdra ze speciální slitiny Cryptalloy je ve srovnání s možnou krádeží identity zanedbatelná.

Realita

Pro zloděje s čtečkou RFID čipů, kterou lze za nevelké prostředky dnes běžně legálně zakoupit, není problém zjistit, kdo z kolemjdoucích má při sobě RFID čip a zaměřit se na něj. Bez znalosti údajů ze strojově čitelné zóny v pase sice automaticky nezjistí vaše osobní údaje, ale základní údaje o čipu již ano. Během chvíle bude znát výrobce a typ čipu a tím pádem i stát, který pas vydal. V současné době panují obavy, že tento postup by mohli zneužít teroristé. Nastražená výbušnina by se například aktivovala v momentu, kdy se v její blízkosti objeví osoba z předem specifikované země. Riziko zneužití osobních údajů však není vyloučeno ani při autorizovaném čtení osobních údajů státní autoritou. Ve chvíli, kdy pasová kontrola načte údaje ze strojově čitelné zóny pasu, čímž získá hashovací klíč k dešifrování osobních údajů uložených na RFID čipu, tento klíč zůstane již jednou pro vždy v rukou institucí daného státu. Ten může bez jakékoliv námahy snadno na základě identifikace tohoto čipu spárovaným s konkrétním člověkem sledovat váš pohyb na daném území právě na základě RFID čipu. Čtečkou RFID čipů je vybaveno čím dál více veřejných institucí, muzeí, vybaveny jimi jsou například také turnikety v metru a řada dalších dopravních prostředků. Jednou přečtené elektronické údaje prostě zůstávají uložené v databázi. Pokud se obáváte orwellovského Velkého bratra, nebo kriminálního činu, bude stíněný obal na biometrický pas, ale třeba také bezkontaktní karty patřit do vaší povinné výbavy.

Na nebezpečí krádeže údajů upozornili například redaktoři britského deníku The Mail. Ti se domluvili s jistou mladou londýnskou ženou na jednoduchém pokusu. Nově vystavěný pas zalepený v bílé obálce dostal do ruky počítačový odborník, znal pouze její jméno a datum narození. Za dvě hodiny měl na displeji notebooku kopii jejího pasu se všemi náležitými údaji. To stačí přinejmenším již k otevření bankovního účtu na dálku. [Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-440069/Safest-passport-fit-purpose.html]